Sex chat privata gratis

En flicka som börjar ha sex tidigt kan få äldre kompisar och en ”vuxen” livsstil.Det kan innebära att hon kommer i kontakt med rökning, alkohol, droger och kriminalitet och att hon tar efter de äldre kompisarnas livsstil.Då är det inte själva sexet, utan det dåliga sällskapet, som är problemet.Riskerna med att börja ha sex ”för tidigt” är alltså komplicerade och hänger ihop med andra saker.Därför ska sexualundervisning, förebyggande vård och politiska beslut bygga på att vuxna ger unga den rätta kunskapen, eller kanske snarare de rätta åsikterna, när det gäller sex. De som börjar ha sex tidigt är mer risktagande som personer.De som har sitt första samlag tidigt röker, dricker och slåss mer än andra ungdomar.Men i verkligheten är det mycket vanligare att smttas av HIV om man är över 25 år.Det finns även undersökningar som tyder på att man använder kondom mer ju yngre man är.

Om du själv vill börja, men andra tycker du är för ung, är det lite svårare att ge ett enkelt svar.Vad är det som gör en tjej tillräckligt gammal för samlag?Ett enkelt svar är att man ska vänta tills man själv känner sig mogen och det känns rätt att ta det steget. Väldigt få blir övertalade, pressade, hetsade eller tvingade att ställa upp. Det är ingen brådska och det är du som bestämmer – och det är ingen vuxen kvinna som ångrar att hon väntade för länge.Det är inte heller så enkelt som att alla börjar använda kondom bara dom får veta att dom ska göra det.

Dessutom är vuxna inte mindre risktagande än unga och tanken att vuxna ska få unga att bli lika mogna och ansvarstagande som de vuxna själva är på sätt och vis ett feltänk.Ett råd som dom flesta svenska tjejerna redan följer.

sibdvstroy.ru

17 Comments

  1. Pingback:

  2. eric   •  

    You are currently using the Flash-version of the chat: it's fully featured and optimized.

  3. eric   •  

    There are also contradictions within the books in this area.

  4. eric   •  

    What do you think are the 3 biggest attraction killers that men are guilty of making?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>